2. místo v soutěži Gloria musaealis pro expozici Život na Blatech a Kozácku!

22. 5. 2018  •  publikoval(a): Daniel Abazid  •  rubrika: Dokumenty
Gloria 1

Na slavnostním vyhlášení vítězů Národní soutěže muzeí Gloria musaealis za rok 2017, konaném 17. 5. 2018 v Obecním domě v Praze, získalo významné ocenění také Husitské muzeum v Táboře, resp. jeho pobočka – Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí. Loni otevřená etnografická expozice Život na Blatech a Kozácku, umístěná v deseti sálech rekonstruovaného Smrčkova domu v Soběslavi, obdržela 2. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2017.

Diplom si na pódiu od organizátorů soutěže, jimiž jsou Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií ČR a Český výbor ICOM, převzali etnoložka PhDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., vedoucí Blatského muzea RNDr. Daniel Abazid a ředitel Husitského muzea Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. Poděkování se ujal Daniel Abazid, který v úvodu svého vystoupení připomenul všechny bezejmenné tvůrce – řemeslníky a lidové umělce ze soběslavsko-veselských Blat a Kozácka, jejichž výrobky a díla z 19. a začátku 20. století dnes představují exponáty v oceněné expozici. Další poděkování směřovalo ke všem kolegům a spolupracovníkům, kteří se podíleli na vzniku expozice, a ke zřizovateli muzea –  Ministerstvu kultury, které financovalo rekonstrukci Smrčkova domu i vznik expozice (dokončení pak proběhlo v rámci projektu IROP). Ocenění vnímáme také jako doklad toho, že kvalitní muzejní výstavu či expozici lze vytvořit i v tradičním duchu, s důrazem na autentické exponáty. Věříme totiž, že právě to v Blatském muzeu očekávají naši návštěvníci a že by se to líbilo i našim předchůdcům, kteří přesně před 140 lety v Táboře a před 120 lety v Soběslavi zakládali naše muzea.